DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, CÁC TỔ CHỨC NGOÀI NHÀ NƯỚC VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM GÁI TẠI HÒA BÌNH (2019 – 2020)

Tổ chức tài trợ: Quỹ hỗ trợ các sáng kiến Tư pháp (JIFF)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————- 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Tập huấn Kỹ năng tư vấn và hỗ trợ các trường hợp bị xâm hại quyền 

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009 và cấp lại ngày 03/03/2016. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững. Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệch dân chủ cơ sở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật trẻ em; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất nông nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia.

 1. Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng để đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hoà Bình” –  do Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF), một hợp phần của dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ và Bộ Tư pháp là cơ quan đối tác của Việt Nam. Dự án được thực hiện tại 10 thôn nghèo của 5 xã Yên Phú, Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình trong thời gian từ tháng 06/2019 đến tháng 10/2020, do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình thực hiện.

Phương pháp và cách tiếp cận của dự án:

Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan nhà nước (Sở, Ngành, Hội liên quan các cấp), tổ chức ngoài nhà nước (NGOs, Hội Luật gia, Liên đoàn LS, VP luật tư nhân…) và cộng đồng: Thành lập Nhóm hành động có đại diện các bên tham gia tạo sự đồng thuận, lập kế hoạch hành động chung, chia sẻ, phối hợp, tận dụng nguồn lực cùng thúc đẩy, tổ chức và thực hiện truyền thông tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Cộng đồng tự quản: Nhóm Cộng đồng được thành lập, nâng cao năng lực để khảo sát nhu cầu, hiện trạng, lập kế hoạch, thực hiện TT-TVPL tại cộng đồng thường xuyên, kịp thời; chia sẻ thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, kết nối cộng đồng với các bên để tìm kiếm hỗ trợ.

Tiếp cận dựa trên quyền: Thúc đẩy chính quyền hiểu rõ nhiệm vụ, đáp ứng quyền cho người dân; hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hợp pháp qua tiếp xúc, đối thoại dân chủ, cởi mở, Cộng đồng và chính quyền cùng hợp tác giải quyết các vấn đề về Bất BĐG, Bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em tại địa phương.

Mục tiêu của dự án:

Phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức pháp luật (Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình, Hôn nhân gia đình, Trẻ em) và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Tập huấn “Kỹ năng tư vấn và hỗ trợ các trường hợp bị xâm hại quyềncho thành viên các nhóm cộng đồng là một trong những hợp phần hoạt động của dự án nhằm nâng cao năng lực cho thành  viên nòng cốt của các nhóm cộng đồng có kiến thức và kỹ năng để áp dụng vào thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình liên quan đến công tác tư vấn và hỗ trợ cho các trường hợp bị xâm hại quyền tại cộng đồng.

Nội dung thỏa thuận: Chuyên gia sẽ xây dựng nội tài liệu, chương trình và trực tiếp tập huấn cho thành viên các nhóm cộng đồng về Kỹ năng tư vấn và hỗ trợ các trường hợp bị xâm hại quyền cho thành viên các nhóm cộng đồng.

 1. Thời gian: Tuần 1 tháng 12 năm 2020 (Dự kiến).
 2. Địa điểm: Tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
 3. Thành phần tham dự tập huấn:

25 thành viên bao gồm: đại diện Hội phụ nữ, đại diện thành viên nòng cốt của 10 nhóm cộng đồng thuộc 5 xã dự án.

Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các thành viên nhóm cộng đồng sẽ:

 • Có kĩ năng nhận biết và xác định các trường hợp bị xâm hại quyền hoặc có nguy cơ bị xâm hại quyền.
 • Có kiến thức và kỹ năng tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ các trường hợp bị xâm hại quyền.
 • Có kỹ năng ghi chép, quản lý và lưu trữ thông tin các trường hợp bị xâm hại quyền hoặc có nguy cơ bị xâm hại quyền.
 1. Yêu cầu đối với chuyên gia:
 • Là người có kiến thức và kỹ năng trong đào tạo, tập huấn về chủ đề phổ biến và hỗ trợ pháp luật cộng đồng.
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện các khoá đào tạo cho các tham dự viên là các cán bộ cấp cơ sở và thành viên nòng cốt tại cộng đồng.
 • Có các kỹ năng, phương pháp tập huấn có sự tham gia.
 1. Trách nhiệm của chuyên gia:
 • Biên soạn tài liệu phát tay, chương trình, nội dung tập huấn đảm bảo các kết quả mong đợi của khóa tập huấn.
 • Thực hiện 01 khóa tập huấn (02 ngày) tại huyện Lạc Sơn bằng phương pháp tham gia.
 • Viết báo cáo tập huấn.
 1. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:
 • Cung cấp các tài liệu cần thiết để tập huấn viên/giảng viên tham khảo.
 • Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn.
 • Đi lại và phòng nghỉ chuyên gia theo định mức của dự án.
 • Thanh toán tiền thù lao theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày.
 1. Lịch làm việc dự kiến
Thời gian Nội dung Ngày làm việc chuyên gia Ngày làm việc trợ giảng Công tác phí
Ngày 23/11/2020 Soạn tài liệu phát tay, chuẩn bị nội dung, chương trình, giáo cụ cho bài giảng 1.0  
Ngày 2 – 3/12/2020

(Dự kiến)

Tập huấn cho thành viên các nhóm cộng đồng về Kỹ năng tư vấn và hỗ trợ các trường hợp bị xâm hại quyền. 2.0 2.0 4.0
Trước ngày 10/12 Viết báo cáo tập huấn 1.0  
Tổng 4.0 2.0 4.0
 1. Thù lao và điều khoản thanh toán: Thù lao tập huấn và công tác phí được chi trả theo định mức của dự án.
 2. Thông tin liên hệ: Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và Đề xuất chương trình tập huấn đến trung tâm RIC, hạn chót ngày 21/11/2020, theo địa chỉ sau:
 • Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407, Chung cư Pakexim, Số 49 Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: ricvietnam2009@gmail.com.
 • Cán bộ DA: Phạm Thị Ngọc Huyền – ĐT: 0397 585 322.
Hà Nội, Ngày 10 tháng 11 năm 2020

Phó giám đốc Trung tâm

(Đã duyệt)

 

 

Nguyễn Bá Kim

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here