DỰ ÁN: THÍ ĐIỂM VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CỘNG ĐỒNG CÔNG TRÌNH CSHT TẠI CÁC XÃ 135 (Năm thứ 4)

Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ phát triển Ai-len (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nghiên cứu điển hình về phân tích chi phí – lợi ích (CBA) vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng

 

 1.      Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

2.      Giới thiệu chung về dự án:

ü  Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) đang triển khai dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 – năm thứ 4” tại 06 huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc và Yên Thuỷ – tỉnh Hòa Bình, được tài trợ bởi Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

ü  Mục đích của dự án: Xây dựng năng lực cho người dân ở các xã nghèo và dân tộc miền núi (xã 135) để họ có thể thực hiện hiệu quả các quyền của mình trong tiếp cận và sử dụng nguồn ngân sách của Chương trình 135 hướng tới giảm nghèo bền vững.

ü  Mục tiêu của dự án: (i) Quy trình vận hành bảo trì dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 được thể chế hoá và áp dụng trên toàn tỉnh Hoà Bình; (ii) Thúc đẩy cộng đồng tự quản công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại địa phương trong chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn; (iii)Vận động chính sách nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện hiệu quả các quyền của mình trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực của chương trình 135 hướng tới giảm nghèo bền vững

Dự án dự kiến thực hiện 06 nghiên cứu điển hình để phân tích định lượng về chi phí – lợi ích khi thực hiện các kế hoạch ở cấp cộng đồng để bảo trì cơ sở hạ tầng. Trong các nghiên cứu này, các lợi ích mà các thành viên cộng đồng thu được trước và sau khi thực hiện bảo trì công trình sẽ được xác định và đo lường cẩn thận. Những phân tích chi phí lợi ích thực tế được mong đợi sẽ cung cấp bằng chứng thực nghiệm để trả lời câu hỏi then chốt về việc dự án có hiệu quả và bền vững hay không và đến mức nào.

 Dự án đang tìm kiếm một tư vấn thực hiện các nghiên cứu này.

 3. Mục tiêu của các nghiên cứu điển hình

 Định lượng mức độ thành công của dự án về hiệu quả đầu tư của việc vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng nhỏ dựa vào cộng đồng.

 4.  Phạm vi của các nghiên cứu

Các nghiên cứu trường hợp sẽ tập trung vào đo lường các giá trị kinh tế – tài chính và chuyển đổi các lợi ích của dự án sang các thuật ngữ số bằng cách ước tính lợi ích theo thu nhập lao động. Theo đó, khả năng đo lường được lợi ích là tiêu chí quan trọng để lựa chọn các dự án cộng đồng cần nghiên cứu.

 5.  Nhiệm vụ của tư vấn

 Tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

 •  Rà soát các số liệu có sẵn của dự án;
 • Đề xuất khung nghiên cứu (bao gồm các phương pháp, công cụ, đối tượng…), kế hoạch và ngân sách thực hiện;
 • Thảo luận với RIC để thống nhất khung nghiên cứu, kế hoạch và ngân sách thực hiện;
 • Tiến hành thu thập dữ liệu riêng lẻ (trong trường hợp phỏng vấn cá nhân / nhóm, điều tra hộ gia đình) và/hoặc với sự hỗ trợ của cán bộ dự án và người hưởng lợi (trong trường hợp thực hiện nhật ký hưởng lợi), xử lý dữ liệu, cung cấp các phân tích và viết báo cáo.
 • Trình bày các kết quả CBA và cách sử dụng các kết quả này như thế nào để phục vụ cho việc thảo luận giữa cán bộ dự án và các bên liên quan.

6. Yêu cầu sản phẩm

Chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp 6 bộ dữ liệu và báo cáo liên quan đến 6 nghiên cứu điển hình nêu trên. Bộ dữ liệu bao gồm:

 • Chi tiết phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu và kế hoạch thu thập dữ liệu
 • Một bảng tính excel bao gồm các tính toán về tỷ suất hoàn vốn nội bộ, giá trị hiện tại ròng và các quan hệ chi phí – lợi ích giảm giá và danh nghĩa và các tỷ lệ khác được coi là có liên quan trong từng nghiên cứu cụ thể
 • Một báo cáo nghiên cứu điển hình có giải thích ngắn gọn của các giả định cơ bản, giải thích hợp lý liên quan đến dự toán; giải thích và đánh giá tầm quan trọng của các phát hiện

 7.  Yêu cầu đối với tư vấn

 • Là một chuyên gia thực hiện CBA cho các dự án phát triển
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt thành thạo

 8. Trách nhiệm của RIC

 • Cung cấp các thông tin cần thiết cho chuyên gia
 • Liên hệ với các bên liên quan để sắp xếp lịch làm việc theo yêu cầu của chuyên gia
 • Chuẩn bị hậu cần
 • Hỗ trợ chuyên gia trong các hoạt động thực địa
 • Thanh toán theo hợp đồng  

 9. Thông tin liên hệ: Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi khung nghiên cứu và CV qua email hai.pcmm.hb@gmail.comricvietnam2009@gmail.com  trước ngày 22 tháng 8 năm 2017

      Office Telephone: 04 3212 1882

                                                                                                                                       Giám đốc RIC

(Đã duyệt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here