Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng – RIC

0
1010

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11 tháng 9 năm 2009. Mục tiêu của Trung tâm là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và phát triển cộng đồng bền vững.

Hiện tại, đội ngũ nhân sự của RIC gồm 12 người chính nhiệm, là những người có nhiều chuyên môn, kinh nghiệm trong nghiên cứu, thực hiện, tư vấn và tập huấn liên quan đến lĩnh vực giới, phụ nữ, gia đình, quyền trẻ em, phát triển cộng đồng, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo tại các vùng nông thôn và miền núi Tây Bắc.

Ngoài ra, RIC có mạng lưới Thúc đẩy viên cộng đồng và chính quyền địa phương gồm 50 người, là những người năng động, nhiệt tình, tâm huyết và có kỹ năng làm việc với cộng đồng và có thể hỗ trợ hiệu quả cho RIC trong 1 số hoạt động dự án.

Cán bộ dự án RIC làm việc trực tiếp với cộng đồng dân tộc thiểu số, 2 cán bộ là người dân tộc Mường nên có vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa, tri thức bản địa, là một trong những nhân tố quan trọng cho sự thành công trong thực hiện dự án tại địa phương.

Nguồn ngân sách mỗi năm của RIC từ 2014 – 2016 khoảng 06 tỉ đồng qua thực hiện 2 dự án tại Kỳ Sơn, Hòa Bình: Dự án “Thúc đẩy Mô hình Quản lý Cộng đồng tại Việt Nam (PCMM) giai đoạn 2008 – 2012” do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sỹ – SDC tài trợ, thông qua Trung tâm DWC giai đoạn và giai đoạn 2 kéo dài đến tháng 9/2016 và dự án Bảo trì cộng đồng do IA tài trợ. Sau 6 năm thực hiện, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng: góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương; Hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như Pháp lệch dân chủ cơ ở, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân; Góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân: nâng cao thu nhập, cơ sở hạ tầng, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển sản suất nông nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người dân tộc; tăng cường thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia. Dự án được cộng đồng và chính quyền địa phương hỗ trợ, ghi nhận và đánh giá cao.

Dự án “Nâng cao năng lực và vai trò của cộng đồng trong thực thi luật đất đai cho người dân tộc ít người” do Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến tư pháp (JIFF) tài trợ giai đoạn 1 và 2. Dự án mới được triển khai nhưng đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của chính quyền và người dân và bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng trong việc nâng cao năng lực và nhận thức cho các Nhóm cộng đồng nhằm tư vấn, phổ biến Luật đất đai và các văn bản, quy định liên quan cho người dân.

1. Tầm nhìn, sứ mệnh, lĩnh vực hoạt động và các năng lực cốt lõi của RIC

1.1. Tầm nhìn

RIC mong muốn trở thành một tổ chức chuyên nghiệp và sáng tạo tại Việt Nam góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số.

1.2 Sứ mệnh

RIC kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

1.3 Lĩnh vực hoạt động

– Nghiên cứu hành động, thực hiện các dự án can thiệp và vận động chính sách trong lĩnh vực liên quan đến đất đai và, vận hành, bảo trì và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn dựa vào cộng đồng;

– Thực hiện tư vấn trong lĩnh vực đất đai và bảo trì cộng đồng cho các dự án phát triển, các chương trình mục tiêu quốc gia tại Việt Nam.

1.4 Các năng lực cốt lõi của RIC

Là NGO Việt Nam duy nhất có trụ sở làm việc tại Hòa Bình: Đây là điều kiện tốt để RIC tạo được sự gắn kết chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan liên quan và cộng đồng địa phương, để triển khai các hoạt động được thuận lợi, hiệu quả và hiệu suất; Làm việc trực tiếp với cộng đồng dân tộc thiểu số:Chú trọng về các vấn đề của người dân tộc thiểu số: Đối tượng hướng đến của RIC là nhóm dân tộc thiểu số, đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà tài trợ, các chương trình của nhà nước, là một cơ hội tốt để RIC có thể huy động được nhiều nguồn tài trợ để thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực hoạt động;Cán bộ RIC có kỹ năng trong quản lý và thực hiện dự án, am hiểu tri thức bản địa, tận tâm: 2 cán bộ là người Mường, am hiểu văn hóa, tri thức bản địa, góp phần tạo ra sự gần gũi, thân thiện với cộng đồng địa phương từ đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ của họ khi triển khai các hoạt động;Sáng tạo và luôn đổi mới: nghiên cứu, tập hợp và chia sẻ các sáng kiến góp phần phát triển cộng đồng là một trong những nhân tố quan trọng mà RIC luôn chú trọng và hướng tới;Công khai, minh bạch, và có trách nhiệm giải trình:

2. Điểm mạnh 

Điểm mạnh:

Thực hiện hiệu quả, hiệu suất PCM giai đoạn I, giai đoạn II;Nguồn lực hiện tại từ dự án PCM và dự án bảo trì cộng đồng do IA tài trợ đảm bảo hoạt động tổ chức đến 2016 giúp tổ chức tập trung hoạt động nâng cao năng lực;Đã có 6 năm kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện các dự án trong lĩnh vực liên quan;Tổ chức NGO Việt Nam duy nhất có trụ sở làm việc tại Hòa Bình;Cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, nhiệt tình, tận tâm, am hiểu địa bàn, văn hóa, phong tục tâp quán của bản địa;Là tổ chức làm việc chủ yếu với nhóm người dân tộc thiểu số;

Trụ sở tại Hòa Bình:

  • Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.
  • Điện thoại/fax: (84) 218 6553348 – Mobile: 0917 618484
  • Email: hai.pcmm.hb@gmail.com; vietnam.ric@gmail.com

Văn phòng tại Hà Nội:

  • Phòng 407, chung cư Packexim, số 49 ngõ 15 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội
    Số điện thoại : 0243 212 1882, Fax: 0243 212 1882

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here