Hỗ trợ xây dựng quy trình tái phân bổ đất lâm trường giao trả tại huyện Đà Bắc

0
190

Hội thảo Giới thiệu dự án “Tăng cường sự tiếp cận bền vững của các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ và người nghèo với đất rừng và rừng thông qua quy trình phân bổ lại đất thu hồi từ các lâm trường quốc doanh một cách minh bạch và có sự tham gia” với sự tài trợ từ Dự án Đất đai Tiểu vùng sông Mê-Kông (MRLG) và Quỹ Ôxtrâylia vì nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP) được tổ chức tại Hội trường Phòng GDĐT Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đại diện nhà tài trợ, chính quyền địa phương, người hưởng lợi và các bên liên quan khác tích cực tham gia thảo luận tại hội thảo.

Dự án được thực hiện với mong muốn tạo môi trường hợp tác để tất cả các bên liên quan cùng xây dựng một quy trình/phương án bàn giao đất do các lâm trường trả ra đảm bảo công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng(đặc biệt là phụ nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số) và phù hợp với các chính sách của Nhà nước.

Bà Bùi Thị Hiệu – PCT UBND huyện Đà Bắc phát biểu tại hội thảo “Hiện nay tỉnh Hòa Bình có 12.000 ha đất nông – lâm trường đã thu hồi, UBND tỉnh đã có quyết định giao trả cho Đà Bắc hơn 1900 ha đất lâm trường. Dự án được thực hiện tại huyện là cơ hội để có một quy trình giao đất công khai, minh bạch, phù hợp với chính sách tại địa phương và mong muốn sẽ là quy trình có thể nhân rộng sang xã khác và toàn huyện, tỉnh. Ngoài ra đây còn là cơ hội để lãnh đạo và người dân được nâng cao năng lực về các chủ đề liên quan đến đất đai. Chúng tôi biết thực hiện dự án rất khó, không có lẽ khó chúng ta lại không làm? Càng khó chúng ta càng phải làm vì vậy rất cần sự tham gia nhiệt tình của tất cả các bên liên quan”

Bà Nguyễn Ngọc Lan – Điều phối viên quốc gia, đại diện nhà tài trợ MRLG tham dự và chia sẻ tại hội thảo “Với dự án này muốn có được thành công cần phải có sự hỗ trợ của tất cả các bên không chỉ những thành viên tham dự hội thảo ngày hôm nay mà cả những thành viên sẽ được quý vị đại biểu chia sẻ lại các thông tin này. Đại diện nhà tài trợ MRLG chúng tôi sẽ cam kết hỗ trợ RIC để dự án được thực hiện thành công”.

Ông Lê Văn Hải – Giám đốc Trung tâm RIC thúc đẩy tại hội thảo

Ông Phạm Quang Hưng – Đại diện tổ chức AFAP phát biểu tại hội thảo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here