Kinh nghiệm nâng cao năng lực cho nhóm hưởng lợi là người dân tộc thiểu sô

0
105

Trong suốt quá trình thực hiện các dự án phát triển cộng đồng, RIC nhận thấy nâng cao năng lực cộng đồng là một trong những vấn đề cốt lõi trong việc xây dựng cộng đồng tự quản, đặc biệt là với các cộng đồng thiểu số.

Nâng cao năng lực cộng đồng trong vận hành và bảo trì cũng được RIC đặc biệt tập trung và chú trọng trong dự án “Thí điểm bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” tỉnh Hòa Bình do Cơ quan việc trợ Ai-len (Irish Aid) tài trợ.

Bảo trì công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng là mô hình cộng đồng dân cư chủ động và trực tiếp tham gia vào quá trình vận hành công trình tại địa phương nhằm nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng công trình để hưởng lợi nhiều hơn từ công trình đó.
Đối tượng được nâng cao năng lực: Những người hưởng lợi trực tiếp từ công trình sẽ cùng họp bàn, lựa chọn một nhóm từ 5 – 10. Nhóm này sẽ được đào tạo các kỹ năng, phương pháp cần thiết để có thể thúc đẩy và cùng cộng đồng thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng.
Chịu trách nhiệm đào tạo là các tập huấn viên có kinh nghiệm, am hiểu kiến thức và nếu có thể là ngôn ngữ bản địa. Giảng viên được RIC mời tham gia đào tạo đều là những người đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án phát triển trong lĩnh vực cộng đồng.

Phương pháp đào tạo: phương pháp tập huấn có sự tham gia sẽ giúp các tham dự viên trở nên mạnh dạn, tự tin, có kỹ năng và tiếp thu tốt kiến thức. Với các nội dung đặc thù như tập huấn kỹ thuật duy tu bảo dưỡng, cùng với học lý thuyết, tham dự viên sẽ được đi thực tế công trình để tự tìm hiểu các hư hỏng, đo đạc, ghi chép số liệu. Phương pháp cầm tay chỉ việc này giúp tham dự viên nắm bắt kỹ thuật nhanh hơn, đưa ra các phương án bảo trì phù hợp với thực tế.

Sử dụng thúc đẩy viên cộng đồng trong các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực: có thể nói thúc đẩy viên cộng đồng là một thế mạnh của RIC. RIC luôn theo dõi chặt chẽ quá trình hình thành và phát triển của các nhóm người hưởng lợi trực tiếp, từ đó phát hiện được các điểm mạnh nổi bật của từng thành viên. Các thành viên này sau đó sẽ được RIC tiếp tục đào tạo, nâng cao năng lực … để họ trở thành các thúc đẩy viên cộng đồng. Các thúc đẩy viên đều là người bản địa, am hiểu phong tục, tập quán và ngôn ngữ nên dễ tạo sự thân thiện, cởi mở và do đó việc đào tạo, truyền tải kiến thức, kinh nghiệm … cho các đối tượng hưởng lợi cũng hiệu quả hơn.

Hoạt động Thảo luận nhóm trong một khóa tập huấn về lập dự toán công trình

Một khóa tập huấn hiệu quả không nên có số lượng tham dự viên quá lớn

Hoạt động khảo sát thực địa trong khóa tập huấn Kỹ thuật duy tu, bảo dưỡng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here