Tuyển tư vấn nghiên cứu chính sách

0
80

DỰ ÁN: THÍ ĐIỂM VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CỘNG ĐỒNG CÔNG TRÌNH CSHT TẠI CÁC XÃ 135 (Năm thứ 4)

 Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ phát triển Ai-len (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Hoạt động: Biên soạn, tham vấn “Quy trình vận hành và bảo trì dựa vào cộng đồng các công trình CSHT tại các xã 135” và Nghiên cứu chính sách “Cộng đồng tự quản các công trình CSHT quy mô nhỏ trong CT 135” tại tỉnh Hòa Bình.

1. Thông tin chung

Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” (năm thứ 4) do Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ phát triển Ai-len (IRISH AID).

– Thời gian thực hiện dự án: 1 năm (từ tháng 12/2016 đến tháng 12/2017)
– Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy cộng đồng thực hiện hiệu quả việc tiếp cận và sử dụng nguồn lực của CT 135 hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn
– Các kết quả mong đợi của dự án:

  • Kết quả 1: Mô hình bảo trì cộng đồng đã thí điểm trong giai đoạn 2013 – 2016 được đảm bảo bền vững thông qua việc thể chế và vận hành trong thực tế tại tỉnh Hòa Bình
  • Kết quả 2: Cộng đồng được tăng cường năng lực tự quản hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong Chương trình 135 để thu được nhiều lợi ích hơn từ các công trình
  • Kết quả 3: Chính quyền thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các quy định trong Chương trình 135 đối với công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ
  • Kết quả 4: Kinh nghiệm bảo trì cộng đồng và tự quản các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ được đúc rút và chia sẻ với các bên liên quan

2. Mục tiêu

“Quy trình vận hành và bảo trì dựa vào cộng đồng các công trình CSHT tại các xã 135” đã được Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình phối hợp với RIC thí điểm thành công tại 3 huyện Kỳ Sơn, Kim Bôi và Lạc Sơn trong giai đoạn 2013 – 2016 của Dự án. Một số nội dung của Quy trình này đã được lồng ghép vào Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 – Tài liệu dùng cho cấp xã do Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Hòa Bình ban hành.

Trong năm thứ tư , Dự án hỗ trợ rà soát, hoàn thiện và thể chế “Quy trình vận hành và bảo trì dựa vào cộng đồng các công trình CSHT tại các xã 135” nhằm:

– Góp phần cụ thể hóa các hướng dẫn về vận hành và bảo trì trong Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 của Tỉnh Hòa Bình;
– Tăng cường vai trò của cộng đồng trong việc thực hiện vận hành và bảo trì các công trình CSHT tại các xã 135;
– Tạo cơ sở pháp lý cho phép Quy trình được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời, trong giai đoạn 2017, Dự án hỗ trợ hoạt động “Nghiên cứu và vận động chính sách Cộng đồng tự quản các công trình CSHT quy mô nhỏ trong CT 135 tại tỉnh Hòa Bình” nhằm rà soát, tổng hợp các chính sách liên quan, các bài học kinh nghiệm tạo tiền đề áp dụng phổ biến mô hình này trong giai đoạn tiếp theo.

3. Kết quả mong đợi

– 01 bản dự thảo“Quy trình hướng dẫn vận hành và bảo trì dựa vào cộng đồng các công trình CSHT tại các xã 135” được hoàn thiện có sự tham vấn ý kiến của tất cả các bên liên quan (lãnh đạo chính quyền các cấp, các ban ngành liên quan, cộng đồng …);
– 01 báo cáo nghiên cứu chính sách về cộng đồng tự quản trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ được hoàn thiện và chia sẻ với các bên liên quan.

4. Thời gian và địa điểm thực hiện

– Thời gian thực hiện: 02 tháng, từ tháng 07 – 08/2017
– Địa điểm thực hiện: tỉnh Hòa Bình

5. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn

• Trách nhiệm chung:

– Nghiên cứu mục tiêu và các tài liệu liên quan;
– Xây dựng đề cương nghiên cứu, bao gồm: đối tượng, nội dung, phương pháp, công cụ nghiên cứu;
– Lập kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện cho các hoạt động tại thực địa;

• Đối với hoạt động biên soạn Quy trình:

– Tham gia hỗ trợ, điều hành Nhóm soạn thảo rà soát các quy định, chính sách hiện hành trong CT 135, quy trình/mô hình hiện có của dự án;
– Biên soạn bản dự thảo quy trình;
– Tham vấn ý kiến của các bên liên quan về bản dự thảo Quy trình đảm bảo rằng quy trình dễ áp dụng, có sự tham gia của người dân, quy định cụ thể trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là vai trò và sự tham gia của cộng đồng;
– Góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện bản dự thảo quy trình.

• Đối với hoạt động Nghiên cứu chính sách tự quản:

– Phụ trách chính việc nghiên cứu, thu thập thông tin từ các bên liên quan;
– Ghi chép thông tin thu thập được trong quá trình nghiên cứu;
– Viết báo cáo nghiên cứu.

6. Yêu cầu về năng lực

– Chuyên gia tư vấn là người có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu về chính sách của chính phủ.
– Ưu tiên các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm nghiên cứu chính sách trong CT 135 và nghiên cứu chính sách về cộng đồng tự quản trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ.

7. Trách nhiệm của RIC

– Cung cấp các tài liệu, thông tin đầu vào (các báo cáo rà soát chính sách, các nghiên cứu của dự án …) cần thiết cho việc biên soạn và hoàn thiện Quy trình;
– Liên hệ với các bên liên quan để sắp xếp lịch làm việc theo yêu cầu của chuyên gia tư vấn;
– Chuẩn bị hậu cần cho các buổi làm việc;
– Hỗ trợ chuyên gia trong hoạt động khảo sát, thu thập, tổng hợp thông tin tại thực địa
– Thanh toán, thuê xe đưa đón và thuê chỗ ngủ cho chuyên gia tư vấn theo định mức của dự án;
– Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng.

8. Kinh phí

• Kinh phí hoạt động biên soạn Quy trình: Tối đa không quá 20 ngày làm việc
• Kinh phí cho hoạt động Nghiên cứu chính sách: Tối đa không quá 14 ngày làm việc

9. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/07/2017:

– Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
– Điện thoại: 0243 2121 882
– Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

                Giám đốc Trung tâm

(Đã duyệt)

Lê Văn Hải

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here