Dự án Ai-len: Tuyển chuyên gia tư vấn giảng dạy về Quản lý dự án và giám sát đánh giá

0
56

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tuyển chuyên gia tư vấn giảng dạy về Quản lý dự án và giám sát đánh giá

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC). RIC là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

 2. Giới thiệu chung về dự án:

 • “Dự án Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 thực hiện tại 06 xã: Độc Lập (huyện Kỳ Sơn); Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (huyện Kim Bôi); Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn). Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).
 • Mục đích của dự ánGiảm nghèo tại 06 xã vùng dân tộc thiểu số thuộc loại nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình bằng các giải pháp xây dựng năng lực tự quản giúp người dân có đủ năng lực tự vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng một cách bền vững.
 • Mục tiêu của dự án: (i) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) có đủ năng lực và thực hiện việc vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế để có thể thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình; (ii) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) tại 06 xã dự án được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã; và (iii) Vận hành bảo trì cộng đồng được chương trình 135 tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.
 • Phạm vi dự án: bao gồm 6 xã Độc LậpĐú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do.
 • Thời gian thực hiện dự ánDự án được thực hiện từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2016.

 

RIC cần tuyển tư vấn giảng viên chịu trách nhiệm giảng dạy về Quản lý dự án và giám sát đánh giá thuộc dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135

3. Nội dung yêu cầu: Tập huấn viên/Giảng viên sẽ trực tiếp thực hiện 03 khóa tập huấn, mỗi khóa 02 ngày về nội dung Quản lý dự án và giám sát đánh giá cho người dân là thành viên nhóm cộng đồng các xóm thuộc các xã Ngọc SơnNgọc Lâu, huyện Lạc Sơn

4. Thành phần tham gia tập huấn: Khoảng 35 người/khóa, là thành viên NCĐ thuộc 02 xã Ngọc Sơn,

5. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các tham dự viên sẽ:

 • Tham dự viên hiểu được khái niệm một dự án, các vòng đời dự án
 • Tham dự viên hiểu được phương pháp và kỹ năng quản lý dự án gắn với công tác vận hành và bảo trì;
 • Tham dự viên hiểu được khái niệm giám sát và đánh giá; hiểu được Quy trình giám sát đánh giá, phương pháp giám sát và đánh giá gắn với vận hành và bảo trì
 • Tham dự viên hiểu được các công cụ giám sát và đánh giá
 • Tham dự viên biết cách lập kế hoạch giám sát đánh giá và thực hiện giám sát, đánh giá kế hoạch vận hành bảo trì

6. Trách nhiệm của Tập huấn viên/Giảng viên:

 • Tư vấn/giảng viên soạn thảo tài liệu, bài giảng dựa theo tài liệu Thiết kế và giám sát các dự án phát triển (PCM) sao cho bài giảng phù hợp với đối tượng của dự án.
 • Nghiên cứu các tài liệu của dự án để thiết kế bài giảng gắn với đối tượng và nội dung dự án
 • Thực hiện 02  khóa tập huấn, mỗi khóa 02 ngày tại địa phương bằng phương pháp tham gia;
 • Giải đáp thắc mắc của tham dự viên.


7. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:

 • Cung cấp tài liệu tập huấn để Tập huấn viên/Giảng viên nghiên cứu trước khi lập Chương trình tập huấn;
 • Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn;
 • Thuê xe đưa đón tập huấn viên và thuê chỗ ngủ cho Tập huấn viên theo định mức quy định của dự án;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày;

8. Thời gian thực hiện: Tháng 05-06/2016

9. Yêu cầu về chuyên gia tư vấn

 • Có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý dự án, giám sát đánh giá
 • Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số
 • Có kinh nghiệm giảng dạy cho cộng đồng dân tộc thiểu số
 • Ưu tiên những tư vấn đã có kinh nghiệm giảng dạy cho cộng đồng thiểu số tại Hòa Bình.

10. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV và đề xuất kỹ thuật qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 26/05/2016:

 • Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)
 • Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương  Phú Thượng, Nhật Tân, Hà Nội
 • Điện thoại: 043 2121 882
 • Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here