Tuyển chuyên gia tư vấn giảng dạy về tập huấn Lập kế hoạch vận hành bảo trì và kỹ thuật duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng cho cộng đồng

0
107

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Dự án: “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tuyển chuyên gia tư vấn giảng dạy về tập huấn Lập kế hoạch vận hành bảo trì và kỹ thuật duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng cho cộng đồng

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC). RIC là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

 2. Giới thiệu chung về dự án:

 • “Dự án Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 thực hiện tại 06 xã: Độc Lập (huyện Kỳ Sơn); Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (huyện Kim Bôi); Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn). Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).
 • Mục đích của dự ánGiảm nghèo tại 06 xã vùng dân tộc thiểu số thuộc loại nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình bằng các giải pháp xây dựng năng lực tự quản giúp người dân có đủ năng lực tự vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng một cách bền vững.
 • Mục tiêu của dự án: (i) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) có đủ năng lực và thực hiện việc vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế để có thể thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình; (ii) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) tại 06 xã dự án được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã; và (iii) Vận hành bảo trì cộng đồng được chương trình 135 tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.
 • Phạm vi dự án: bao gồm 6 xã Độc LậpĐú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu.
 • Thời gian thực hiện dự ánDự án được thực hiện từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2016.

 

Tập huấn lập kế hoạch vận hành bảo trì và kỹ thuật duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng cho các thành viên nhóm cộng đồng là một trong những chuỗi hoạt động tăng cường năng lực cho người dân, góp phần đảm bảo các kết quả mong đợi của dự án.

RIC cần tuyển giảng viên chịu trách nhiệm giảng dạy về Lập kế hoạch vận hành bảo trì và kỹ thuật duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng cho NCĐ thuộc dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135

 1.  Nội dung yêu cầu: Tập huấn viên/Giảng viên sẽ trực tiếp thực hiện 03 khóa tập huấn, mỗi khóa 02 ngày về nội dung Lập kế hoạch vận hành bảo trì và nội dung kỹ thuật duy tu bảo dưỡng các công trình cho người dân là thành viên nhóm cộng đồng các xóm thuộc các xã Ngọc SơnNgọc Lâu, huyện Lạc Sơn
 2.  Thành phần tham gia tập huấn: Khoảng 35 người/khóa, là thành viên NCĐ thuộc 02 xã Ngọc Sơn,
 3. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các tham dự viên sẽ:

 • Tham dự viên hiểu được các khái niệm về: Vận hành; Duy tu, bảo dưỡng; Sửa chữa nhỏ; Sửa chữa lớn và các nguồn kinh phí hỗ trợ duy tu bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng (trong đó có nguồn đóng góp của người hưởng lợi – người dân)
 • Tham dự viên hiểu được tầm quan trọng và các lợi ích của việc duy tu bảo dưỡng thường xuyên các loại công trình.
 • Tham dự viên hiểu được: Các hư hỏng thường gặp của mỗi loại công trình, công tác vận hành và công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên mỗi loại công trình, kỹ thuật sửa chữa nhỏ mỗi loại công trình và biết vận dụng các kiến thức vào thực hành.  Đặc biệt đối với hai loại công trình là công trình nước sinh hoạt và thủy lợi.
 • Tham dự viên hiểu Quy trình xây dựng kế hoạch vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng  và biết tổ chức thực hiện kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

 3. Trách nhiệm của Tập huấn viên/Giảng viên:

 • Thiết kế chương trình giảng dạy, nội dung bài giảng theo tài liệu có sẵn của Dự án đảm bảo các nội dung trong Tài liệu tập huấn được tham dự viên hiểu đúng. Nội dung của bài giảng luôn luôn phải gắn với cộng đồng trong vận hành và bảo trì các công trình CSHT.
 • Thực hiện 03 khóa tập huấn, mỗi khóa 02 ngày tại địa phương bằng phương pháp tham gia;
 • Giải đáp thắc mắc của tham dự viên

  4. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:

 • Cung cấp tài liệu tập huấn để Tập huấn viên/Giảng viên nghiên cứu trước khi lập Chương trình tập huấn;
 • Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn;
 • Thuê xe đưa đón tập huấn viên và thuê chỗ ngủ cho Tập huấn viên theo định mức quy định của dự án;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày;

5. Thời gian thực hiện: Tháng 3/2016

6. Yêu cầu về chuyên gia tư vấn

+ Có kiến thức, kinh nghiệm về kỹ thuật xây dựng đặc biệt là công trình thủy lợi và công trình hạ tầng kỹ thuật (nước sinh hoạt)

+ Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số

+ Có kinh nghiệm giảng dạy cho cộng đồng dân tộc thiểu số

+ Ưu tiên những giảng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại Hòa Bình.

7. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV và đề xuất kỹ thuật qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/3/2016:

–         Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

–         Phòng 407 Chung cư Packexim 1, số 49, Ngõ 15 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

–         Điện thoại: 04 3212 1882

–         Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here