Tuyển dụng tư vấn Giám sát, đánh giá

0
142

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng

tại các xã 135

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

(Tập huấn kỹ năng quản lý, giám sát và đánh giá dự án cho NCĐ là người dân các xã Thượng Tiến, Hợp Đồng, Đú Sáng (huyện Kim Bôi)

1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

2. Giới thiệu chung về dự án:

Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135”thực hiện tại 06 xã: Độc Lập (huyện Kỳ Sơn); Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (huyện Kim Bôi); Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn). Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

Mục đích của dự án: Giảm nghèo tại 06 xã vùng dân tộc thiểu số thuộc loại nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình bằng các giải pháp xây dựng năng lực tự quản giúp người dân có đủ năng lực tự vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng một cách bền vững.

Mục tiêu của dự án: (i) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) có đủ năng lực và thực hiện việc vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế để có thể thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình; (ii) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) tại 06 xã dự án được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã; và (iii) Vận hành bảo trì cộng đồng được chương trình 135 tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

Phạm vi dự án: bao gồm 6 xã Độc Lập, Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu.

Thời gian thực hiện dự án: Dự án được thực hiện từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2016.

3. Nội dung yêu cầu:

Tập huấn viên/Giảng viên sẽ trực tiếp thực hiện 4 khóa tập huấn về quản lý, giám sát và đánh giá dự án, mỗi khóa 02 ngày (1 ngày về nội dung quản lý dự án, 1 ngày về giám sát đánh giá.

4. Tham dự viên: Tham dự viên là thành viên nhóm cộng đồng (NCĐ) thuộc 3 xã Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến huyện Kim Bôi mỗi lớp 35 người.

5. Thời gian tập huấn: Dự kiến trong tháng 08/2015

6. Yêu cầu về giảng viên: Là người có kinh nghiệm giảng dạy, ưu tiên cho những người đã tham gia giảng dạy cho cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ.

7. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các tham dự viên sẽ:

80% tham dự viên hiểu được khái niệm một dự án, các vòng đời dự án

80% tham dự viên hiểu được phương pháp quản lý dự án theo kết quả

80% tham dự viên hiểu được Phương pháp và kỹ năng quản lý dự án gắn với công tác vận hành và bảo trì;

80% tham dự viên hiểu được khái niệm giám sát và đánh giá;

80% hiểu được Quy trình giám sát đánh giá, phương pháp giám sát và đánh giá gắn với vận hành và bảo trì

80% tham dự viên hiểu được các công cụ giám sát và đánh giá

70% tham dự viên biết cách lập kế hoạch giám sát, đánh giá kế hoạch vận hành bảo trì

8. Trách nhiệm của Tập huấn viên/Giảng viên:

Tư vấn/giảng viên soạn thảo tài liệu, bài giảng dựa theo tài liệu dự án Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam (PCM) sao cho bài giảng cho phù hợp với đối tượng của dự án.

Nghiên cứu các tài liệu của dự án để thiết kế bài giảng gắn với đối tượng và nội dung dự án

Thực hiện 04 khóa tập huấn, mỗi khóa 02 ngày tại địa phương bằng phương pháp tham gia;

Giải đáp thắc mắc của tham dự viên.

Phối hợp với cán bộ dự án tổ chức, quản lý lớp tập huấn

Cung cấp các thông tin cá nhân cho RIC để làm hợp đồng

9. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:

Cung cấp các tài liệu liên quan đến khóa tập huấn và liên quan đến dự án

Thống nhất với giảng viên về tài liệu tập huấn, thời gian tập huấn

Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn;

Thuê xe đưa đón tập huấn viên và thuê chỗ ngủ cho Tập huấn viên theo định mức quy định của dự án;

Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày;

10. Thù lao cho Tập huấn viên/Giảng viên:

– Các tư vấn gửi đề xuất tài chính và hồ sơ năng lực cho RIC trước ngày 15/8/2015 theo địa chỉ dưới đây.

RIC sẽ thanh toán phí tư vấn căn cứ dựa trên thỏa thuận qua tài khoản và giữ lại 10% tổng giá trị hợp đồng để nộp thuế thu nhập cho Tập huấn viên/giảng viên theo quy định của Nhà nước./.

Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 15/8/2015:

– Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

– Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình,

– Điện thoại: 0218 6553348

– Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here