Dự án IA: Hỗ trợ xây dựng và sử dụng khung giám sát theo kết quả

0
94

Nhằm hỗ trợ UBND các xã dự án ra được quyết định giao công trình cơ sở hạ tầng cho các nhóm cộng đồng để vận hành và bảo trì dài hạn và thực hiện các quyết định này, trong 2 ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2016, dự án đã hỗ trợ lãnh đạo và đại diện các ban ngành của UBND 3 xã Ngọc Sơn, Ngọc Lâu và Tự Do xây dựng và sử dụng khung giám sát theo kết quả để giám sát bảo trì cộng đồng tại các xã.

Dựa vào những hoạt động cụ thể của từng ban ngành, thúc đẩy viên đã phân tích dựa trên biểu mẫu khung giám sát, và chỉ ra rằng việc đánh giá không chỉ dừng ở mức số lượng đã đạt được mà phải đánh giá tới chất lượng và hiệu quả thực tế, tác động mang lại sự thay đổi. Từ những ví dụ cụ thể các tham dự viên cũng đã hiểu được những khái niệm về mục tiêu, chỉ số, kết quả…

Kết quả thực hành cho thấy các tham dự viên đã biết xác định mục tiêu của việc bảo trì, mô tả chi tiết chuỗi kết quả mong đợi và đưa ra được các chỉ số cần đạt. Thêm vào đó, các tham dự viên cũng được chia sẻ cách tổng hợp thông tin phục vụ cho việc đánh giá thành công, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục đối với bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng nhỏ.

Các tham dự viên cho biết trước đây tại địa phương cũng có áp dụng các khung giám sát nhưng không chi tiết, cụ thể và khoa học giống như khung giám sát của bảo trì cộng đồng. Ông Bùi Văn Huy chủ tịch xã Ngọc Lâu chia sẻ việc lập khung giám sát là việc làm cần thiết trong mọi hoạt động tại địa phương, việc quản lý các hoạt động sẽ thuận lợi hơn với khung giám sát , đây cũng là cơ sở tin cậy để bình xét thi đua giữa các ban ngành đoàn thể. Chủ tịch UBND xã Tự Do – Ông Bùi Ngọc Thiên cho biết: “Chương trình 135 cũng như các dự án đã tập huấn cho các cán bộ về giám sát đánh giá tuy nhiên do mức độ nắm bắt từng cán bộ, do mức độ giảng dạy với số lượng lớn nên việc người học mới dùng lại ở việc biết chứ chưa thể áp dụng tốt vào thực tế. Hôm nay dự án đã trực tiếp cầm tay chỉ việc tôi thấy cụ thể và dễ áp dụng vào thực tế, tôi khẳng định sau hôm nay sẽ yêu cầu các cán bộ thực hiện theo đúng khung giám sát mà dự án hỗ trợ”.

Kết thúc khóa tập huấn, các tham dự viên dựa trên kế hoạch hoạt động của mình sẽ lập khung giám sát cụ thể cho từng hoạt động sau đó gửi lại cán bộ văn phòng tổng hợp thành một kế hoạch giám sát tổng thể để giúp cho lãnh đạo UBND các xã có thể giám sát công việc một cách kịp thời và đạt hiệu quả.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here