TOR: Nghiên cứu CBA chi phí đầu tư mới và bảo trì CT CSHT

0
128

 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

NGHIÊN CỨU CHI PHÍ – KẾT QUẢ (CBA) VÀ SO SÁNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ MỚI VÀ CHI PHÍ BẢO TRÌ CÁC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG NHỎ ĐỂ MINH HỌA CÁC LỢI ÍCH CỦA BẢO TRÌ.

  1.  Bối cảnh

Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” thực hiện tại 06 xã: Độc Lập (huyện Kỳ Sơn); Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (huyện Kim Bôi); Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn). Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

  • Mục đích của dự ánGiảm nghèo tại 06 xã vùng dân tộc thiểu số thuộc loại nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình bằng các giải pháp xây dựng năng lực tự quản giúp người dân có đủ năng lực tự vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng một cách bền vững.
  • Mục tiêu của dự án: (i) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) có đủ năng lực và thực hiện việc vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế để có thể thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình; (ii) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) tại 06 xã dự án được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã; và (iii) Vận hành bảo trì cộng đồng được chương trình 135 tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.
  • Phạm vi dự án: bao gồm 6 xã Độc LậpĐú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu.
  • Thời gian thực hiện dự ánDự án được thực hiện từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2016.

Dự án được chia thành 3 hợp phần, trong đó bao gồm hợp phần vận động chính sách. Hợp phần này nhằm thực hiện một loạt các nghiên cứu chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho dự án thực hiện và nhằm tìm ra các chính sách phù hợp để giúp cộng đồng có thể tiếp cận các nguồn vốn ngân sách để thực hiện bảo trì. Hoạt động Nghiên cứu chi phí – kết quả (CBA) và so sánh chi phí đầu tư mới và chi phí bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng nhỏ để minh họa các lợi ích của bảo trì là một trong những chuỗi hoạt động nghiên cứu của hợp phần này.

 2. Mục tiêu nghiên cứu

Nhằm so sánh hiệu quả, chi phí đầu tư của các loại hình thức đầu tư từ việc xây mới đến sửa chữa, bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn thực hiện dự án thuộc các nguồn vốn ngân sách nhà nước và các chương trình/ dự án. 

3. Kết quả mong đợi

Một báo cáo kết quả nghiên cứu được hoàn thiện, trong đó cần phản ánh, đánh giá hiệu chi phí đầu tư, đánh giá về lợi ích, so sánh cách làm giữa mô hình bảo trì dựa vào cộng và các chương trình/dự án khác và đồng thời đưa ra các khuyến nghị phù hợp để giao ngân sách cho cộng đồng thực hiện bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng có quy mô nhỏ.

4. Các hoạt động và thời gian

– Tìm hiểu, nghiên cứu mô hình và đánh giá chi tiết mô hình vận hành bảo trì dựa vào cộng đồng về tính hiệu quả, lợi ích của mô hình, các làm, phương pháp, so sách lợi ích chi phí giữa cách làm của mô hình dự án và cách làm của các chương trình/dự án khác trên địa bàn huyện, xã thực hiện dự án.

– Khuyến nghị cách thức phù hợp giao ngân sách cho cộng thực hiện bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng tại cấp thôn bản.

 – Lựa chọn 4 cộng đồng thuộc 4 xã vùng dự án huyện Kim Bôi và Kỳ Sơn để thực hiện nghiên cứu.

– Lựa chọn mỗi xã 2 loại công trình thuộc 2 chương trình dự án khác trên địa bàn 4 xã thực hiện nghiên cứu để so sánh.

5. Kinh phí

– Tìm hiểu thông tin lựa chọn mô hình để thực hiện nghiên cứu và nghiên cứu các tài liệu, báo cáo liên quan (1 ngày).

–  Phỏng vấn những người cung cấp thông tin, những người hưởng lợi các công trình (3 ngày)

– Làm việc với cấp xã và huyện, các cơ quan hữu quan, các tổ chức để tìm hiểu thông tin (2 ngày)

– Tổng hợp thông tin và viết báo cáo. (3 ngày)

6. Yêu cầu về chuyên gia tư vấn

– Chuyên gia tư vấn có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu về chính sách của chính phủ, ưu tiên các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm nghiên cứu các chính sách đầu tư, vận hành và bảo trì.

7. Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016

8. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 25/9/2016:

–         Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương  Phú Thượng, Nhật Tân, Hà Nội

–         Điện thoại: 043 2121 882

–         Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here