Dự án IA Hòa Bình: Ưu tiên vận hành bảo trì các công trình nước sinh hoạt và thủy lợi

0
70

Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” do Irish Aid tài trợ (IA), bước đầu triển khai đã hoàn thành hoạt động khảo sát đánh giá hiện trạng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn hai xã Độc Lập (huyện Kỳ Sơn) và Đú Sáng (huyện Kim Bôi). Hoạt động diễn ra từ ngày 15/4 đến hết ngày 12/5.

Đú Sáng và Độc Lập là hai xã 135 thuộc diện khó khăn của tỉnh Hòa Bình. Trong những năm qua, các xã luôn được chương trình 134, 135 và dự án giảm nghèo chú trọng đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống kinh tế xã hội cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, các công trình dần bị xuống cấp, hư hỏng. Một phần nguyên nhân là do tuổi thọ công trình cao cộng thêm các yếu tố thiên tai tác động, mặt khác ý thức của người dân về vận hành bảo trì chưa cao dẫn tới các công trình không được chú trọng duy tu bảo dưỡng một cách thường xuyên, liên tục với kế hoạch cụ thể.

Hệ thống  đường ống dẫn nước chằng chịt tự phát của người dân

Trong thời gian hai tuần, Trung tâm RIC đã tiến hành khảo sát tại 46 công trình trên địa bàn 19 xóm, trong đó, 24 công trình thuộc xã Đú Sáng, và xã Độc Lập với 22 công trình. Các công trình được khảo sát bao gồm các loại công trình nước sinh hoạt, công trình thủy lợi, công trình nhà văn hóa, nhà lớp học, đường nông thôn, ngầm, cầu…Thực tế cho thấy, hầu hết các công trình hiện nay đều xuống cấp, hư hỏng, thậm chí có nhiều công trình bị bỏ hoang thời gian dài dẫn tới lãng phí trong đầu tư, cuộc sống của người dân từ đó cũng gặp nhiều khó khăn.

Trung tâm RIC khảo sát một công trình nước sinh hoạt bị bỏ hoang

Qua tham vấn ý kiến của người trực tiếp sử dụng các công trình, đa số đều thể hiện mong muốn duy tu bảo dưỡng các công trình. Người dân sẵn sàng tham gia đóng góp ngày công lao động và vật chất tùy theo khả năng của họ để sửa chữa, bảo dưỡng công trình. Không ít người dân cho rằng, họ cần được truyền thông để nâng cao nhận thức chung của cộng đồng về sự cần thiết phải bảo trì các công trình thường xuyên.

Thực tế hiện nay cho thấy, người dân hai xã Độc Lập và Đú Sáng cực kỳ khó khăn về nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu. Do vậy, Trung tâm RIC ưu tiên hỗ trợ người dân hai xã vùng dự án nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng nhận vận hành bảo trì các công trình nước sinh hoạt và công trình thủy lợi trước tiên. Sau đó, sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhóm cộng đồng nhận vận hành bảo trì công trình đường, ngầm cầu, nhà văn hóa, lớp học… Đây là cơ sở cho hoạt động họp nhóm sử dụng công trình nước sinh hoạt và thủy lợi hiện đang được RIC tiếp tục triển khai./.

Thu Nguy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here