Hội thảo tổng kết dự án “Thúc đẩy Quản lý cộng đồng tại Việt Nam” giai đoạn 1

0
83

Trong các ngày 9, 17 và 20 tháng 7 năm 2012 hội thảo tổng kết dự án Thúc đẩy Quản lý cộng đồng tại Việt Nam giai đoạn 1 (PCM 1) đã được tổ chức lần lượt tại các tỉnh Quảng Bình, Hòa Bình và Nam Định.

Hội thảo tổng kết là cơ hội để các tham dự viên nhìn nhận lại các kết quả của dự án PCM 1 sau 4 năm (2008 – 2012) thực hiện, đúc kết các bài học kinh nghiệm trong thực hiện Quản lý cộng đồng (QLCĐ) và xác định các biện pháp duy trì QLCĐ một cách bền vững tại địa bàn sau khi dự án kết thúc.

Trong hội thảo, danh mục các dự án/chương trình của nhà nước có thể áp dụng QLCĐ cũng đã được chia sẻ. Chính quyền tại các vùng dự án cũng đưa ra các cam kết duy trì các thành quả của dự án.

(Chi tiết vui lòng xem báo cáo hội thảo tổng kết: http://www.cmm.com.vn/vi/Tailieu/mid/29453A92/)

Một số hình ảnh tại hội thảo các tỉnh

Toàn cảnh hội thảo tổng kết tại Đồng Hới

Thảo luận nhóm tại hội thảo

Trình bày kết quả thảo luận nhóm

Bà Hạnh – PCT UBND Huyện Kỳ Sơn cam kết duy trì các kết quả dự án

Biểu diễn văn nghệ trong hội thảo tổng kết tại Hòa Bình

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here