RIC tuyển Tư vấn Rà soát cơ chế giám sát

0
133

DỰ ÁN: THÍ ĐIỂM VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CỘNG ĐỒNG CÔNG TRÌNH CSHT TẠI CÁC XÃ 135 (Năm thứ 4)

 Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ phát triển Ai-len (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

———————————–

 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Rà soát cơ chế giám sát liên quan đến việc xây dựng và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 tỉnh Hòa Bình

1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

 2. Giới thiệu chung về dự án:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) đang triển khai dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 – năm thứ 4” tại 06 huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc và Yên Thuỷ – tỉnh Hòa Bình, được tài trợ bởi Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

Mục đích của dự án: Xây dựng năng lực cho người dân ở các xã nghèo và dân tộc miền núi (xã 135) để họ có thể thực hiện hiệu quả các quyền của mình trong tiếp cận và sử dụng nguồn ngân sách của Chương trình 135 hướng tới giảm nghèo bền vững.

Mục tiêu của dự án: (i) Quy trình vận hành bảo trì dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 được thể chế hoá và áp dụng trên toàn tỉnh Hoà Bình; (ii) Thúc đẩy cộng đồng tự quản công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại địa phương trong chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn; (iii)Vận động chính sách nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện hiệu quả các quyền của mình trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực của chương trình 135 hướng tới giảm nghèo bền vững

Trong năm thứ 4, dự án sẽ tập trung thúc đẩy cộng đồng tự quản các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Hòa Bình thông qua xây dựng mô hình các nhóm cộng đồng bao gồm những người cùng sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động trên cơ sở mọi người cùng tham gia, quản lý minh bạch và có trách nhiệm, vì mục đích cải thiện đời sống của người dân địa phương. Các nhóm cộng đồng sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng xây dựng nhóm, lập đề xuất/dự toán công trình, triển khai kế hoạch, tự đánh giá các hoạt động và báo cáo trước toàn thể cộng đồng. Các nhóm cộng đồng cũng sẽ được hỗ trợ để bảo vệ đề xuất của họ trước UBND xã và giành được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình 135.

Hoạt động rà soát cơ chế giám sát về việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng và vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình là một trong những hoạt động quan trọng nhằm mục tiêu hỗ trợ Ban dân tộc tỉnh Hòa Bình kiện toàn cơ chế giám sát hiện có để 1) tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan vào quá trình giám sát, 2) xây dựng/củng cố cơ chế phản hồi của các bên liên quan trong quá trình giám sát. Có thể dùng làm cơ sở và tạo môi trường thuận lợi hơn cho việc thực hiện giao các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong Chương trình 135 cho các nhóm cộng đồng tại thôn/xóm tự tổ chức xây dựng, khai thác sử dụng và duy tu bảo dưỡng theo kế hoạch.

2.Kết quả mong đợi:

 • Rà soát hệ thống giám sát của Ban dân tộc về việc thực hiện đầu tư xây dựng và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng trong chương trình 135;
 • Xây dựng 01 bộ công cụ hỗ trợ ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình giám sát việc thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng trong chương trình 135
 • Có 01 bản hướng dẫn thực hiện việc giám sát các công trình cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 tại tỉnh Hòa Bình (bao gồm phân công chức năng nhiệm vụ các bên liên quan, kế hoạch giám sát, ngân sách thực hiện, báo cáo và phản hồi của các bên liên quan…).

3. Thời gian thực hiện

 • Thời gian: tháng 09 – năm 2017
 • Địa điểm: tỉnh Hòa Bình

4. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn

 • Nghiên cứu các tài liệu, văn bản chính sách liên quan đến mục đích của việc nghiên cứu;
 • Lập đề cương nghiên cứu, kế hoạch và chương trình thực hiện, bao gồm dự trù ngân sách cho cuộc nghiên cứu gửi cho Trung tâm RIC;
 • Phụ trách chính việc nghiên cứu (khảo sát tại thực địa nếu có) với sự hỗ trợ của các cán bộ trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng RIC;
 • Hoàn thành báo cáo bằng tiếng Việt.

5. Yêu cầu về năng lực của chuyên gia tư vấn

 • Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu chính sách.
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, trong đó có kinh nghiệm đối với cách tiếp cận Cộng đồng tự quản là một lợi thế

6. Trách nhiệm của trung tâm RIC

 • Cung cấp các tài liệu liên quan để tư vấn nghiên cứu và tìm hiểu;
 • Chuẩn bị hậu cần cho các buổi làm việc;
 • Liên hệ, đặt lịch với các bên liên quan khi nghiên cứu tại thực địa;
 • Hỗ trợ chuyên gia trong hoạt động khảo sát, thu thập, tổng hợp thông tin tại thực địa
 • Thuê xe đưa đón chuyên gia tư vấn và thuê chỗ ngủ cho chuyên gia tư vấn theo định mức quy định của dự án;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo định mức quy định của dự án.

7. Kinh phí:

Nội dung Ngày làm việc Số ngày nhận thù lao Ngày lĩnh công tác phí
Khảo sát thu thập thông tin tại thực địa 03 03 03
Tổng hợp thông tin, hoàn thiện cơ chế và xây dựng các công cụ giám sát 06 06
Tổ chức hội thảo tham vấn các bên liên quan 02 02
Thử nghiệm công cụ 01 01  
Tổng số 12 12 03

 8. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/08/2017:

–          Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương  Phú Thượng, Nhật Tân, Hà Nội

–          Điện thoại: 043 2121 882

–          Email: ricvietnam2009@gmail.com ; hai.pcmm.hb@gmail.com

 

Giám đốc trung tâm

(đã duyệt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here