Vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình CSHT đang được thể chế hóa tại Hòa Bình.

0
279

Từ năm 2013, RIC đã tiến hành thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 của tỉnh Hòa Bình với sự hỗ trợ của Irish Aid.

Đến năm 2016, các nhóm cộng đồng đã chính thức được giao quản lý vốn ngân sách vận hành bảo trì cho các công trình hạ tầng quy mô nhỏ tại các xã Đú Sáng, Hợp Đồng và Thượng Tiến huyện Kim Bôi, tỉnh HoàBình. Mô hình này cũng được các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao bởi lợi ích kinh tế cũng như các giá trị cộng đồng. Cách làm mới đã giúp thu hút sự đóng của người dân, đảm bảo sự bền vững của các dự án đầu tư công và tăng cường dân chủ cơ sở.

Trong tháng 8.2017, Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình phối hợp với RIC tổ chức hội thảo tham vấn Dự thảo “Hướng dẫn quản lý, vận hành duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng sau đầu tư sử dụng vốn chương trình 135 trên địa bàn xã, thôn bản thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020”. Nội dung của vận hành và bảo trì dựa vào cộng đồng được lồng ghép trong dự thảo này.

Toàn cảnh hội thảo tham vấn tổ chức tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Bà Đinh Thị Thảo – Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình thúc đẩy hội thảo

Ông Lê Văn Hải – Giám đốc RIC trình bày mô hình vận hành và bảo trì cộng động

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here