RIC Tuyển tư vấn thực hiện nghiên cứu trường hợp (case study)

0
143

DỰ ÁN: THÍ ĐIỂM VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CỘNG ĐỒNG CÔNG TRÌNH CSHT TẠI CÁC XÃ 135 (Năm thứ 4)

 Tổ chức tài trợ: Cơ quan viện trợ phát triển Ai-len (IRISH AID)

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)

 ———————————–

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nghiên cứu trường hợp về vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng trong chương trình 135 và các chương trình, dự án phát triển khác

 

 1. Cơ quan ký hợp đồng: Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIClà một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

2. Giới thiệu chung về dự án:

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) đang triển khai dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 – năm thứ 4” tại 06 huyện: Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Đà Bắc và Yên Thuỷ – tỉnh Hòa Bình, được tài trợ bởi Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

Mục đích của dự ánXây dựng năng lực cho người dân ở các xã nghèo và dân tộc miền núi (xã 135) để họ có thể thực hiện hiệu quả các quyền của mình trong tiếp cận và sử dụng nguồn ngân sách của Chương trình 135 hướng tới giảm nghèo bền vững.

Mục tiêu của dự án: (i) Quy trình vận hành bảo trì dựa vào cộng đồng trong chương trình 135 được thể chế hoá và áp dụng trên toàn tỉnh Hoà Bình; (ii) Thúc đẩy cộng đồng tự quản công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ tại địa phương trong chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 hướng tới giảm nghèo bền vững tại các xã đặc biệt khó khăn; (iii)Vận động chính sách nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện hiệu quả các quyền của mình trong tiếp cận và sử dụng nguồn lực của chương trình 135 hướng tới giảm nghèo bền vững

Trong năm thứ 4, dự án sẽ tập trung thúc đẩy cộng đồng tự quản các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020 tại tỉnh Hòa Bình thông qua xây dựng mô hình các nhóm cộng đồng bao gồm những người cùng sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động trên cơ sở mọi người cùng tham gia, quản lý minh bạch và có trách nhiệm, vì mục đích cải thiện đời sống của người dân địa phương. Các nhóm cộng đồng sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng xây dựng nhóm, lập đề xuất/dự toán công trình, triển khai kế hoạch, tự đánh giá các hoạt động và báo cáo trước toàn thể cộng đồng. Các nhóm cộng đồng cũng sẽ được hỗ trợ để bảo vệ đề xuất của họ trước UBND xã và giành được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình 135.

Thực hiện “Các nghiên cứu trường hợp điển hình về cộng đồng tự quản công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135 và các chương trình, dự án phát triển khác” là một trong những hoạt động quan trọng nhằm chia sẻ những kinh nghiệm về các mô hình cộng đồng tự quản công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ đã thành công, những lợi ích thu được nhằm mục tiêu phổ biến, nhân rộng cách làm này.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Các mục tiêu cụ thể đề ra cho các nghiên cứu trường hợp điển hình về cộng đồng tự quản công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ trong chương trình 135 và các chương trình, dự án phát triển khác là:

 • Tìm kiếm và mô tả tổng quan một số mô hình cộng đồng tự quản công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ đã thành công ít nhất trên một số mặt, bao gồm các phương thức giao công trình cơ sở hạ tầng nông thôn cho cấp cơ sở và người dân tự quản, sự hỗ trợ và đồng thuận của chính quyền địa phương, mức độ ủng hộ của người hưởng lợi;
 • Phân tích các yếu tố làm nên thành công hoặc thất bại của quản lý cộng đồng trong mô hình cộng đồng tự quản các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ, và rút ra được những bài học thực tế đóng góp vào hoạt động vận động chính sách cộng đồng tự quản các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ.

4. Các kết quả mong đợi của nghiên cứu

 • Các nội dung cơ bản của các mô hình cộng đồng tự quản công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ được nghiên cứu và mô tả;
 • Các đặc điểm nổi bật, các yếu tố thành công và thất bại của các mô hình được phân tích và rút ra bài học kinh nghiệm;
 • Đề xuất và kiến nghị nhằm thúc đẩy hiệu quả cộng đồng quản lý và các công trình cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ được đưa ra.

5. Thời gian thực hiện

 • Thời gian: Tháng 09 năm 2017
 • Địa điểm: 02 trường hợp điển hình tại tỉnh Hòa Bình và 01 trường hợp tại tỉnh Thái Nguyên

6. Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn

 • Nghiên cứu tài liệu về mục đích của việc nghiên cứu;
 • Xây dựng phương án nghiên cứu, bao gồm: nội dung, phương pháp, đối tượng, địa bàn nghiên cứu;
 • Lập kế hoạch chi tiết cho chuyến đi thực địa;
 • Phụ trách chính việc nghiên cứu tại thực địa (có sự hỗ trợ của các cán bộ trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng RIC);
 • Ghi chép, thu thập thông tin, hình ảnh khi nghiên cứu;
 • Tổng hợp số liệu và hoàn thành báo cáo theo quy định.

7. Yêu cầu về năng lực của chuyên gia tư vấn

 • Chuyên gia tư vấn có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu chính sách.
 • Có kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển, trong đó có kinh nghiệm đối với cách tiếp cận Cộng đồng tự quản là một lợi thế

8. Trách nhiệm của trung tâm RIC

 • Cung cấp các tài liệu liên quan để tư vấn nghiên cứu và tìm hiểu;
 • Chuẩn bị hậu cần cho các buổi làm việc;
 • Liên hệ, đặt lịch với các bên liên quan khi nghiên cứu tại thực địa;
 • Hỗ trợ chuyên gia trong hoạt động khảo sát, thu thập, tổng hợp thông tin tại thực địa
 • Thuê xe đưa đón chuyên gia tư vấn và thuê chỗ ngủ cho chuyên gia tư vấn theo định mức quy định của dự án;
 • Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo định mức quy định của dự án.

9. Kinh phí:

Nội dung Ngày làm việc Số ngày nhận thù lao Ngày lĩnh công tác phí
Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo liên quan và xây dựng công cụ khảo sát.  02  02  –
Khảo sát thu thập thông tin tại thực địa (Bao gồm cả thời gian di chuyển)  05  05  05
Tổng hợp thông tin và viết báo cáo  04  04  –
Họp chia sẻ kết quả nghiên cứu với dự án  02  02  –
Tổng số  13  13  05

10. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/08/2017:

–          Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương  Phú Thượng, Nhật Tân, Hà Nội

–          Điện thoại: 043 2121 882

–          Email: ricvietnam2009@gmail.com ; hai.pcmm.hb@gmail.com

Giám đốc trung tâm

(Đã duyệt)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here