TOR tuyển dụng tư vấn Tập huấn thủ tục quy trình lập, trình duyệt, thẩm định dự toán… trong chương trình 135

0
230

 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Dự án: Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Nội dung: Tập huấn thủ tục quy trình lập, trình duyệt, thẩm định dự toán, giám sát và nghiệm thu, thanh quyết toán vốn duy tu bảo dưỡng chương trình 135

 1. Cơ quan ký hợp đồng:

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC). RIC là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập theo quyết định của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta).

2. Giới thiệu chung về dự án:

ü  “Dự án Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 thực hiện tại 06 xã: Độc Lập (huyện Kỳ Sơn); Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến (huyện Kim Bôi); Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (huyện Lạc Sơn). Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan viện trợ Ai-len (Irish Aid).

ü  Mục đích của dự ánGiảm nghèo tại 06 xã vùng dân tộc thiểu số thuộc loại nghèo nhất của tỉnh Hòa Bình bằng các giải pháp xây dựng năng lực tự quản giúp người dân có đủ năng lực tự vận hành và bảo trì công trình cơ sở hạ tầng một cách bền vững.

ü  Mục tiêu của dự án: (i) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) có đủ năng lực và thực hiện việc vận hành bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng của xã trên thực tế để có thể thu được nhiều lợi ích hơn từ công trình; (ii) Các nhóm cộng đồng (những người sử dụng công trình) tại 06 xã dự án được quyền quản lý dài hạn các công trình cơ sở hạ tầng của xã; và (iii) Vận hành bảo trì cộng đồng được chương trình 135 tái khẳng định và được thực hiện trên thực tế.

ü  Phạm vi dự án: bao gồm 6 xã Độc LậpĐú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu. 

ü  Thời gian thực hiện dự ánDự án được thực hiện từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2016.

3. Nội dung: Tập huấn về thủ tục lập, duyệt dự toán và thanh quyết toán vốn duy tu bảo dưỡng

4. Nội dung thỏa thuận: Tập huấn viên/Giảng viên sẽ trực tiếp thực hiện 01 khóa tập huấn, 02 ngày về thủ tục lập, duyệt dự toán và thanh quyết toán vốn duy tu bảo dưỡng

5. Thành phần tham gia tập huấn28 người, đại diện lãnh đạo xã, kế toán xã, cán bộ kế hoạch, giao thông tủy lợi

6. Kết quả mong đợi của khóa tập huấn:

Sau khóa tập huấn các tham dự viên sẽ:

ü  80% tham dự viên nắm được quy trình lập và trình phê duyệt dự toán

ü  80% tham dự biết cách hoàn thành các thủ tục ký hợp đồng với đơn vị thi công

ü  80% học viên nắm được cách chuẩn bị các hồ sơ chứng từ để thanh quyết toán

ü  80% tham dự biết cách giám sát và nghiệm thu công trình

7. Trách nhiệm của Tập huấn viên/Giảng viên:

ü  Thiết kế chương trình, nội dung bài giảng theo tài liệu có sẵn của chương trình 135, tham khảo các hướng dẫn của các huyện nếu có  

ü  Thực hiện 01 khóa tập huấn, 02 ngày tại địa phương bằng phương pháp tham gia;

ü  Giải đáp thắc mắc của tham dự viên.

8. Trách nhiệm của Trung tâm RIC:

ü  Cung cấp tài liệu tập huấn để Tập huấn viên/Giảng viên nghiên cứu trước khi lập Chương trình tập huấn;

ü  Chuẩn bị công tác hậu cần cho khóa tập huấn;

ü  Thuê xe đưa đón tập huấn viên và thuê chỗ ngủ cho Tập huấn viên theo định mức quy định của dự án;

ü  Thanh toán tiền thù lao và công tác phí theo thỏa thuận hợp đồng muộn nhất sau khi khóa tập huấn kết thúc 10 ngày;

ü  Viết báo cáo tập huấn

9. Thời gian thực hiện: Tháng 09/2016

10. Yêu cầu về chuyên gia tư vấn

ü  Có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý tài chính

ü  Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số

ü  Có kinh nghiệm giảng dạy cho cộng đồng dân tộc thiểu số

ü  Am hiểu các quy định quản lý tài chính của chương trình 135

ü  Ưu tiên những tư vấn đã có kinh nghiệm giảng dạy cho cộng đồng thiểu số tại Hòa Bình.

11. Thông tin liên hệ:

Các chuyên gia quan tâm xin gửi CV và đề xuất kỹ thuật qua email/hoặc bưu điện về địa chỉ dưới đây trước ngày 20/9/2016

Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC): Phòng 407 Chung cư Pakexim 1, Ngõ 15 đường An Dương Vương  Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

–         Điện thoại: 043 2121 882

–         Email: info@ric.org.vn ; hai.pcmm.hb@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here