Dự án Ai len: Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ lập kế hoạch quản lý vận hành bảo trì công trình thủy lợi và nước sinh hoạt

0
76

Dự án “Thí điểm vận hành bảo trì cộng đồng công trình cở sở hạ tầng tại các xã 135” đã hoàn thành hoạt động hỗ trợ các nhóm cộng đồng công trình Nước sinh hoạt và công trình Thủy lợi lập kế hoạch Quản lý, Vận hành bảo trì. Hoạt động diễn ra từ ngày 9/9 đến hết ngày 21/10.

Ảnh 1. Cán bộ dự án hướng dẫn NCĐ trình bày kế hoạch trên giấy A0

Hoạt động hỗ trợ Lập kế hoạch được Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng đẩy nhanh tiến độ, mục đích nhằm hoàn thiện các bản kế hoạch trong thời gian sớm nhất , trình UBND xã và chương trình 135 phê duyệt cho các nhóm cộng đồng được thực hiện vận hành bảo trì trên thực tế.

Ảnh 2: NCĐ xóm Sáng Ngoài lập kế hoạch vận hành bảo trì công trình thủy lợi

Kết quả: 22 bản kế hoạch Quản lý, vận hành bảo trì được lập bởi các nhóm cộng đồng hai xã Độc Lập và Đú Sáng. Trong đó, có 7 bản kế hoạch công trình nước sinh hoạt và 16 bản kế hoạch công trình thủy lợi. Thông qua hoạt động lập kế hoạch các nhóm cộng đồng biết cách tổ chức quản lý và vận hành công trình một cách khoa học, có tổ chức thực hiện chặt chẽ, thường xuyên hơn so với cách làm thời vụ, bột phát của người dân trước đây. Đồng thời, hoạt động lập kế hoạch còn giúp người dân thực hành lập dự toán đối với mỗi hư hỏng nhỏ xuất hiện trên công trình, kịp thời đề ra phương án sửa chữa hợp lý dựa trên nguyện vọng và nguồn lực của cộng đồng.

Sự kiện người dân tham gia lập kế hoạch quản lý, vận hành bảo trì chưa từng có tiền lệ ở hai xã Độc Lập và Đú Sáng. Vì vậy, hoạt động lập kế hoạch của dự án mang nhiều ý nghĩa, vừa là bước đầu thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các vấn đề của cộng đồng; vừa là cơ hội để người dân thể hiện vai trò và tiếng nói của họ một cách thực sự.

Các bản kế hoạch quản lý, vận hành bảo trì là kết quả thu được sau khóa tập huấn nội dung Lập kế hoạch vận hành bảo trì và Kỹ thuật duy tu bảo dưỡng đã triển khai trước đó./.

Thu Nguy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here