Dự án Ai-len: Từng bước hoàn thiện mục tiêu nâng cao năng lực cho người dân vùng dự án trong năm đầu tiên

0
61

Dự án “Thí điểm vận hành bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” do Ai-len tài trợ đang triển khai 5 khóa tập huấn nội dung Quản lý dự án và giám sát đánh giá trong thời gian từ ngày 26/10 đến 10/11. Mỗi khóa tập huấn kéo dài 2 ngày, diễn ra tại Hội trường UBND xã Đú Sáng và UBND xã Độc Lập . Số người dân dự kiến được tham gia là 203 thành viên thuộc các nhóm cộng đồng công trình nước sinh hoạt và Thủy lợi.

Ảnh 1: Khai mạc lớp tập huấn Quản lý dự án và giám sát, đánh giá tại hội trường UBND xã Đú Sáng

Thông qua sự giảng dạy và hướng dẫn nhiệt tình của các giảng viên giàu kinh nghiệm đã giúp các tham dự viên hiểu được tầm quan trọng của công tác giám sát và đánh giá dự án, góp phần nâng cao năng lực cho từng thành viên các nhóm cộng đồng hai xã Đú Sáng và Độc Lập trong việc phân tích, thiết kế, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện dự án.

Ảnh 2: Tham dự viên thảo luận nhóm về sơ đồ vòng đời dự án

Dự án “Thí điểm vận hành bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” áp dụng phương pháp quản lý dựa trên kết quả, vì vậy nội dung tập huấn rất bổ ích và thiết thực đối với các nhóm cộng đồng, đặc biệt là các nhóm có Kế hoạch Quản lý, VHBT được UBND xã phế duyệt sắp triển khai thực hiện thời gian tới. Năng lực quản lý dự án, giám sát, đánh giá được nâng cao sẽ giúp người dân biết cách đảm bảo tiến độ thực hiện và kết quả mong đợi của dự án.

Ảnh 3: Tham dự viên trình bày kết quả thảo luận nhóm

Các khóa tập huấn nội dung Quản lý dự án và giám sát, đánh giá đang từng bước hoàn thiện mục tiêu nâng cao năng lực cho người dân trong năm đầu tiên của dự án./.

Thu Nguy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here