Dự án Ai-len: Tập huấn cho cán bộ UBND xã và Chương trình 135

0
87

Dự án “Thí điểm vận hành bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” đã hoàn thành nội dung tập huấn Quản lý cộng đồng và Quản lý theo kết quả cho cán bộ UBND sáu xã dự án và cán bộ Chương trình 135 các cấp. Trong đó có đại diện Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình; các phòng Dân tộc huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lạc Sơn. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 11 đến 12/7, thu hút được sự tham gia của hơn 40 tham dự viên.

Quản lý theo kết quả là một phương pháp quản lý mới, hiện nay hầu như chưa được áp dụng vào công tác quản lý của các UBND xã vùng dự án và Chương trình 135 tại địa phương. Ông Bạch Công Quỳnh, chủ tịch UBND xã Đú Sáng tâm đắc sau khóa tập huấn: “Chúng tôi đã biết cách quản lý theo kết quả, xây dựng và lập kế hoạch cho các dự án tại địa phương. Những kiến thức tiếp thu được, chúng tôi sẽ áp dụng vào việc xây dựng kế hoạch của địa phương có tính khả thi để các công trình đầu tư sử dụng bền vững”./.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Ảnh 1: Toàn cảnh khóa tập huấn

Ảnh 2: Hoạt động thảo luận nhóm

Ảnh 3: Tham dự viên là cán bộ UBND sáu xã dự án, phòng Dân tộc ba huyện chụp ảnh cuối khóa tập huấn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here