Dự án Ai-len: Tập huấn Quản lý cộng đồng cho các nhóm cộng đồng 02 xã Ngọc Sơn và Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

0
170

Trong 3 ngày từ ngày 17 đến 19 tháng Ba năm 2016 tại hội trường UBND xã Ngọc Sơn và Ngọc Lâu huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, 03 khóa tập huấn Quản lý cộng đồng cho thành viên 13 nhóm cộng đồng mới được thành lập của Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135 tỉnh Hòa Bình” đã được tổ chức.

Với phương pháp thúc đẩy, tập huấn lấy tham dự viên làm trung tâm, thúc đẩy viên khóa tập huấn đã giúp các tham dự viên hiểu được cách tiếp cận của Quản lý cộng đồng, quy trình, giá trị, các nguyên tắc của Quản lý cộng đồng trong công tác vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng tại địa phương. Các tham dự viên cũng thấm nhuần 5 nguyên tắc của Quản lý cộng đồng gắn với công tác vận hành và bảo trì.

Ngoài ra, các tham dự viên cũng có cơ hội thực hành một số kỹ năng và phương pháp thúc đẩy cơ bản như trực quan trên giấy khổ lớn, thuyết trình, thảo luận nhóm, động não. Tuy nhiên, đây là khóa tập huấn đầu tiên trong chuỗi các hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng nên đa phần các tham dự viên còn khá rụt rè, thiếu chủ động. Nhưng, cũng giống như các xã dự án trong 2 năm đầu, thành viên các nhóm cộng đồng sẽ nhanh chóng bắt nhịp và tích cực tham gia các hoạt động dự án nói chung và các hoạt động cộng đồng nói riêng.

Anh Huy thành viên nhóm cộng đồng xóm Cang chia sẻ “Sau khi tham gia lớp tập huấn này tôi cảm thấy mình hiểu hơn thế nào là một cộng đồng và hi vọng tôi và mọi người sẽ truyền đạt được những kiến thức đã học tới bà con thôn xóm

Tập huấn tại xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn

Tập huấn cho các nhóm cộng đồng xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here